Wedstrijdreglement  Heineken Sportvis Vereniging

 • Hengelkeuze is vrij
 • Er mag met 1 hengel gevist worden en voorzien van 1 haak
 • Aas en voer zijn vrij – met uitzondering van vers de vase en gekleurde maden
 • Voor het beginsignaal van de wedstrijd mag er niet worden gevist en gevoerd.
 • Alle levende vis telt – met uitzondering van snoek; snoekbaars en paling.
 • Gevangen vis bewaren tot het einde van de wedstrijd in een lang leefnet.
 • Gebruik de “stek”plaats welke voorafgaand de wedstrijd is toegewezen.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd van “stek”plaats te veranderen.
 • Na het eindsignaal dient onmiddellijk te worden opgehaald
 • De in het eindsignaal aangeslagen vis telt nog mee.
 • Tijdens de jaarvergadering zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de vangst
          wordt gewogen en/of gemeten en de punten worden toegekend.
 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht -om zonder opgave van redenen- een deelnemer te diskwalificeren.
 • Rivier de AA – Amstellaan is het vaste uitwijkwater als er niet gevist kan worden op de geplande locaties.
          de wedstrijdleiding zal dit beoordelen en communiceren.
 • De waterkant dient altijd schoon achtergelaten te worden.

     Bestuur HSV Heineken.