Informatie contributie H.S.V. HEINEKEN

A vispas

De landelijke- en federatieve afdracht is  € 23,-

De contributie HSV 2022 bedraagt  € 10,-

B vispas

De landelijke- en federatieve afdracht is  € 3,50

De contributie HSV 2022 bedraagt  € 10,-

Toelichting:

• Bent u actief lid van één visvereniging dan betaalt € 33,-
(Contributie en afdracht vispas)• Bent u lid van meerdere visverenigingen en Heineken is het dichtst bij uw woonadres dan betaalt u ook € 33,- (A pas)
• Bent u lid van meerdere visverenigingen en de andere visvereniging is het dichtst bij uw woonadres dan betaalt u
€13,50 aan Heineken Visvereniging. (B pas)

De landelijke afdracht en Federatiebijdrage wordt slechts eenmaal geïncasseerd. De vereniging die het dichtst bij uw woonadres is zorgt voor de landelijke afdracht.

De contributie kunt u overmaken aan:
Hengelsportvereniging Heineken, Rietveldenweg 25, ’s-Hertogenbosch
Bankrekeningnummer NL59 INGB 0009 5208 66
onder vermelding contributie Heineken sportvisvereniging 2022.