Informatie & laatste nieuws

H.S.V. Heineken ‘s-Hertogenbosch
Beste leden,
Allereerst hopen wij dat jullie vrij zijn gebleven van het corona-virus.
Gelukkig laten de genomen maatregelen nu een gunstig effect zien op het
corona-verloop.
daardoor is het voor het RIVM weer mogelijk om versoepelingen door te voeren.
Ondanks de j.l. aangekondigde versoepelingen zijn er voor buitensporten nog
beperkingen
maar onderlinge wedstrijden van dezelfde club zijn wel toegestaan.
Voor onze H.S.V is er nu weer ruimte voor verenigingsactiviteiten.
Wij willen ons programma 2021 z.s.m. opstarten en de resterende wedstrijden
alsnog
te laten plaats vinden.
Vanwege de organisatie is het belangrijk dat wij inzicht hebben in het aantal
deelnemers per wedstrijd.
Wij vernemen graag jullie voorkeuren/deelname.
DEELNAME / BETALING
De ontvangst van uw betaling is tevens inschrijving.
Bank:
Hengelsportver.Heineken ’s-Hertogenbosch
NL59 INGB 0009 5208 66
Met vermelding van de gewenste wedstrijd(en)
Hopelijk tot spoedig ziens en weer gezellig aan de waterkant.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur,
John Jan Paul