Informatie & laatste nieuws

H.S.V.  Heineken  ‘s-Hertogenbosch   

nieuwsbrief - situatie door corona lockdown
Beste leden,
Ondanks de hoge besmettingcijfers en coronapatiënten in het ziekenhuis
hopen wij dat jij met je familie vrij zijn gebleven van het corona-virus.
Zoals U wellicht reeds bekend is de lockdown met 2 weken verlengd en blijft voorlopig
nog tot 30 maart.
Sportvisserij Nederland volgt ook deze maatregelen .
Daarom zijn de hengelsportverenigingen verzocht om
voorlopig
alle wedstrijden en andere
sportvisactiviteiten af te gelasten.
zie (www.sportvisserijnederland.nl)
Ook wij zullen bijdragen aan deze maatregelen en geven de hoogste prioriteit aan onze
gezondheid en de bestrijding van het coronavirus.
De wedstrijden in ons programma van 2021 –zoals vermeld op onze site
www.hsvheineken.nl- zijn inmiddels goedgekeurd maar door de huidige lockdown door
sportvisserij ZW.Ned. voorlopig geblokkeerd.
Onze eerste wedstrijd, gepland op 28 maart, kan dus vanwege de lockdown geen doorgang
vinden.
Het doorgaan van de overige wedstrijden blijft geheel afhankelijk van eventuele
versoepelingen van de huidige lockdown maatregelen.
Uiteindelijk hopen wij dat alle genomen maatregelen een gunstig effect laten zien
Blijf gezond en hopelijk tot spoedig ziens.
Met vriendelijke groet
John – Paul - Jan
bestuur HSV Heineken
 vispas 2021
Van enkele leden hebben wij nog de vispas
Wij ontvangen jaarlijks voor U de nieuwe vispas en zijn als vereniging verantwoordelijk
voor de financiële afwerking. De niet afgenomen vispassen moeten wij dan ook voor 1 mei retourneren.
Graag vernemen wij of U de vispas alsnog wilt ontvangen door overmaking op onze bankrekening.
Hengelsportver.Heineken, Rietveldenweg 25, ’s-Hertogenbosch. Rek. NL59 INGB 0009 5208 66
B-vispas € 3,50 en contributie € 10,00 Totaal € 13,50
A-vispas € 23,00 en contributie € 10,00 Totaal € 33,00
Bijvoorbaat dank.

Voor informatie verzoeken wij U om ook onze site te bezoeken. www.hsvheineken.nl